Крупник

Изходна точка: с. Крупник
Дължина: 24.19 км; денивелация: 1000 м
Ниво на техническа трудност: високо (R1, R2, R3, T4, T5)
Физическо натоварване: средно, КФН=6


Разстояние (км)

GPS координати

Скица на мястото

Описание

1 0.00

N41 50.814
E23 07.293
Застанете с гръб към площада, така че черквата да се пада вдясно зад вас, а кръчмата - на ъгъла вляво. Тръгнете направо (ЮЗ) и нагоре по главната улица.
2 0.22 Направо и леко надолу, след малко улицата се превръща в черен път между къщите.
3 0.49 Надясно по основната улица (черен път) между къщите.
4 0.63

N41 50.622
E23 06.956
Наляво по стръмна улица (черен път) между последните къщи в посока към планината. В началото изкачването е сравнително стръмно, минавате покрай доста градини и кошари, навлизайки в приятна речна долина. .
5 1.66 Надясно и нагоре по основния черен път. Оттук нататък има няколко места, при които се отклоняват пътеки вдясно - трябва да ги пропускате и да следвате големия черен път. Пътеките се отклоняват при 1.85 км, 2.12 км, 2.38 км, 2.61 км и 3.00 км. Има пътеки и наляво, но те са много стръмни и нагоре, така че едва ли ще ви хрумне да тръгнете по тях.
6 3.25 Надясно по основния черен път. По-нагоре, при 4.42 км вдясно се отбива интересно изглеждаща горска пътека, но и нея трябва да пропуснете.
7 5.15 - 5.20 Направо и нагоре по основния черен път.
8 5.67

N41 49.091
E23 05.966
Пътят се раздвоява - следвайте лявата част, която е и по-стръмна.
9 6.68

N41 48.832
E23 05.717
Пътят завива наляво на 180°, а направо/надясно продължава друг голям черен път - пропуснете го.
10 8.60

N41 49.052
E23 06.429
Направо по основния черен път.
11 8.90 - 8.96

N41 49.212
E23 06.515
Достигате едно от най-сложните кръстовища по маршрута. Основният път като цяло прави обратен завой надясно. Преди това наляво се отклоняват два черни пътя, следва кратко и много стръмно изкачване и на равната част със завоя има още два черни пътя наляво - всички тези отклонения трябва да пропуснете.
12 9.18 Направо по основния черен път.
13 9.79

N41 48.886
E23 06.446
Направо и леко надясно по основния черен път.
14 10.49 Направо по основния черен път.
15 10.71

N41 48.570
E23 06.205
Това е важен разклон, той като трябва да завиете наляво и да започнете стръмно изкачване към билото по песъчлив и стръмен черен път, в който водата е изрязала дълбоки улеи.
16 11.12

N41 48.402
E23 06.367
Достигате едно от най-хубавите места за почивка по маршрута. Огромни широколистни дървета са разпръснати на заравнена слънчева поляна. Вие преценете дали да починете и хапнете тук, или на самото било, което е съвсем близо. Ако е ветровито, това е по-подходящото място. 
Във всички случаи трябва да продължите надясно по стръмен черен път през рехава горичка, който ви отвежда до билото.
17 11.53

N41 48.212
E23 06.426
Достигате билото над Крупник. Продължете по билния черен път наляво със сравнително стръмно изкачване.
18 12.07

N41 48.339
E23 06.719
Достигате подножието на вр. Смолни връх, който се издига вляво от вас. Към него води черен път, който в случая трябва да пропуснете. (Ако искате, качете се до върха, но не забравяйте да свалите километражите и след това да ги сложите на същото място.) Продължете по черния път направо, който с няколко завоя заобикаля и подсича върха, спускайки се надолу в източна посока.
Пътят следва ръба на билото и скоро след върха се спуска стръмно към една седловина, след това се изкачва на следващото връхче, оттам отново се спуска стръмно надолу - тук е много изровен и трябва да внимавате.
При 14.00 км има опасност да изгубите пътя, защото се превръща в изровена и трудно забележима пътека (някога е било черен път, но това едва си личи). Проблемното място е точно след второто стръмно спускане, където се озовавате на поляна без ясна пътека или следа. Търсете пътеката (продължението на пътя) в десния край на поляната - като цяло продължавате да следвате билния ръб надолу. Пътеката/остатъка от пътя е със среден наклон, но е с крайно нестабилна настилка от едри търкалящи се камъни, а ниските храсти, през които се провира, допълнително затрудняват видимостта и избора на линия. Карайте с повишено внимание.
19 14.67

N41 47.914
E23 08.281
Излизате на ясна хоризонтална пътека. Продължете по нея наляво (север). Това е основната пътека в маршрута. Оттук ви очаква едно дълго каране нагоре-надолу в северна посока. Пътеката е технична, ниво Т4 - ако имате сила в краката, се кара почти изцяло, ако не - нагоре ще трябва да побутвате от време на време. В тази си част тя е и много разнообразна като терен - ту е песъчлива, ту е скалиста, ту влиза в гората, където е предимно почвена. На много места е и с ясно изразен страничен наклон.
20 19.24

N41 49.410
E23 08.488
Отдясно идва друга пътека - продължете направо по основната.
21 19.98 Достигате кошара вдясно от вас, към която се отклонява пътека. Следвайте основната пътека, преминаваща в гората отляво над кошарата.
22 21.37

N41 50.285
E23 08.174
Излизате на сложно кръстовище с няколко пътеки. Една продължава направо и надолу, друга идва отляво и продължава пак в тази посока. Вие трябва да хванете съвсем първата пътека вдясно, която подсича леко склона. Тя се отбива още преди заравняването, където се срещат другите пътеки. След малко горичката свършва и се спускате по поляни с игриви завойчета. Малко след това техническата трудност се повишава значително (Т5). Пътеката на много места се превръща в скален/пясъчно-каменист улей, прави остри серпентини, сцеплението е лошо.
23 22.30

N41 50.552
E23 08.214
Тук лесно можете да пропуснете серпентината вдясно, тъй като има такава и наляво. Ако се случи, едва ли е фатално, тъй като сте близо до края на спускането, а и лявата част май скоро се влива отново в основната пътека. Във всеки случай, най-добре е да уцелите дясната - следва още един брутален участък - открит склон, целият набразден от ръкави на пътеката, като нито един не е лесен. Имате избор между мъчително каране по серпентинести улеи, пълни с камъни, или спускане напряко постръмен, рошав, песъчливо-каменен склон. Лесно няма!
24 22.52 В долната част на описания участък пътеката завива наляво (вдясно се отклоняват 1-2 кози пътечки) и започва да се спуска на запад към Крупник. И тук ви очакват трудни изпитания - първо е тесен улей в скалите, запълнен с едри нестабилни камъни. След това е тясна пътечка, криволичеща между големи и остри канари, покрита с чакъл и пясък. Има и 1-2 преминавания директо в скалите на склона. Завършва с няколко завоя върху крайно нестабилен терен - търкалящи се камъни с големина от юмрук нагоре върху трева и песъчлива почва.
25 23.33

N41 50.580
E23 07.750
След всичко това излизате на занемарено асфалтово пътче - продължете по него към селото. Като влезете в него, карайте само направо и ще достигнете центъра.
26 24.19

N41 50.814
E23 07.293
Край на маршрута.