Батулия - Буковец

Изходна точка: с. Батулия
Дължина: 21.65 км; денивелация: 600 м


Разстояние (км)

GPS координати

Скица на мястото

Описание

1 0.00

N42 53.837
E23 25.522
Тръгнете по главния път в посока към края на селото (обратна на тази, от която сте дошли). Веднага след моста наляво и нагоре тръгва стръмен павиран път, който води към паметника. Тръгнете по него. След паметника продължава нагоре като черен път, виейки се на серпентини по склона.
2 0.82 Направо и нагоре по черен път.
3 1.47 Направо и нагоре по черен път.
4 1.85

N42 54.036
E23 26.076
Наляво по хубав и почти равен черен път, който влиза в гората и следва склона на долината.
5 5.50 - 5.55 Направо и наляво по основния черен път, който е все така с минимален наклон.
6 6.04 Направо и нагоре по основния черен път.
7 6.81 Леко вдясно и нагоре по основния черен път.
8 7.32 Наляво и нагоре по основния черен път.
9 7.57 Направо по основния черен път.
10 8.60 Направо и нагоре по основния черен път.
11 10.17

N42 55.964
E23 29.619
Наляво и нагоре по основния черен път.
12 10.71

N42 56.160
E23 29.440
Достигате с. Буковци. Направо и нагоре по основния черен път.
13 11.05

N42 56.283
E23 29.279
Наляво и нагоре по хубав черен път.
14 11.40 Направо и нагоре по основния черен път. (Вляво друг черен път, вдясно пътека).
1511.62Направо по основния черен път.
1611.98Направо по основния черен път.
1712.33Вдясно по основния черен път.
1813.30Направо по черен път.
19 13.61

N42 55.575
E23 28.318
Наляво и надолу по черен път, който влиза в гората.
20 14.24 - 14.34 Надясно и надолу по черен път.
21 14.56 Наляво по черен път, следвайки билото.
22 15.26 Наляво по черен път. След малко се съединяват отново.
23 15.59 Надолу по левия черен път. След малко отново се съединяват.
24 15.91 Наляво и надолу по основния черен път.
25 17.41

N42 54.597
E23 26.785
Наляво и надолу по черен път.
26 20.29

N42 54.433
E23 25.554
Наляво и надолу по черен път покрай реката.
27 20.38 Направо и надолу по черния път покрай реката.
28 21.65 Приключвате карането на площада в с. Батулия.