Осогово 2

Ден 1
 Кюстендил - Грамаждано - Богослов - Трите буки

Изходна точка: гр.Кюстендил
Дължина:
20,30км. Денивелация: 1150м.

Разсто-яние (км)
GPS координати
Скица на мястото
Описание
1 0,00 N42 16.716
E22 41.283
За начална точка избрах Съдебната палата в Кюстендил, тъй като срещу нея има платен паркинг, където бихте могли да оставите колата си. Трябва да поемете по главната улица в посока Гюешево. Карайте все по нея докато започенете да напускате очертанията на града.
2 2,47
 
Наляво има отклонение към с.Грамаждано. Тръгнете по него - пътят се изкачва стръмно през полето, после се поизравнява.
3 4,05 N42 15.622
E22 39.328
 
Достигате началото на с.Грамаждано. Вляво има чешма. При нея почти в обратна посока нагоре тръгват два черни пътя. Поемете по левия и се пригответе за сериозно изкачване - то няма да закъснее! На места може да се наложи дори да бутате.
4 4,72
Излизате на друг черен път при едни вили. Продължете по него надясно и нагоре - и тук е доста стръмничко.
5 5,55
Излизате на т.нар. "Руски път" - хубав черен път с много плавен наклон - продължете по него наляво, за да достигнете село Богослов. По едно време пътят преминава в асфалт и се появяват първите къщи на Богослов. Карайте между тях докато достигнете главната улица.
6 7,44
 
Достигате главната улица на с.Богослов, т.е. шосето за Трите буки.  Поемете по него надясно и нагоре, и тук наклонът изглежда плашещ. Има и червена туристическа маркировка. На едно място тя се отклонява по стръмна пътека вдясно, вие следвайте пътя. 
7 8,10
 
Надясно се отбива стръмен черен път (улица), почти в обратна посока. Поемете по него, за да достигнете червената маркировка.
8 8,17
 
Наляво между дворовете има черен път, пропуснете го.
9 8,22
 
Кръстопът - карайте наляво и нагоре по червената маркировка.
10 8,38 - 8,45
 
Достигате някакво бетонно хидросъоръжение. Наляво има черен път. Нагоре и леко вдясно продължава вашето изкачване по червената маркировка.
11 8,63
 
Излизате отново на шосето за Трите буки, но не за дълго. Карайте надясно и нагоре.
12 8,88
 
Вдясно се отклонява черен път, по който минава червената маркировка. Следвайте я. В първия километър наклонът е приятен, после става по-стръмен и накрая пътят преминава в нещо като широка пътека и вероятно ще се наложи да бутате.
13 10,81
 
Остатъците от черния път продължават надясно, а вляво от него, малко по-нависоко, продължава пътеката с червената маркировка. Следвайте нея. Тук тя прилича на улей и е достатъчно стръмна, така че повечето хора ще предпочетат бутането.
14 10,90 N42 14.548
E22 38.891
 
Пътеката за момент се изравнява и сякаш се разтроява. Най-вляво е улеят, той не прилича много на пътека, но може и по него да продължите. Хубавата пътека продължава надясно, но маркировката не върви по нея, а се изкачва по средата между двете -  трудно е да я забележите, но е важно да я следвате, успоредно на улея отляво.
15 11,14
 
Следвайки пътеката с маркировката, излизате на една поляна и там се включвате в черен път, по който трябва да продължите наляво и нагоре.
16 11,40
 
Пътят се раздвоява (даже разтроява), следвайте най-лявата и най-стръмна част.
17 11,82
 
Отляво идва по-занемарен черен път, продължете надясно.
18 12,25
 
Излизате на асфалтиран път, водещ до една постройка вляво. Продължете по него надясно.
19 12,80
 
След кратко спускане се включвате в шосето за Трите буки. Продължете надясно по него. До края на маршрута за този ден няма никакви отклонения от шосето (но ако сте решили да спите в хижа Осогово, ще трябва да се отбиете към нея преди края).
20 20,30 N42 10.992
E22 37.254
 
След продължително изкачване и леко спускане (след отбивката за хижа Осогово), достигате кръгово движение, от което се отклонява и пътят за хотел "Три буки" (леко вляво и нагоре). Тук е краят на маршрута за първия ден. От същото място започва вторият етап.

Ден 2
 Трите буки - Предела - вр.Белток - Трите буки

Изходна точка: Разклон за х-л "Три буки"
Дължина:
33,28км. Денивелация: 450м.

Разсто-яние (км)
GPS координати
Скица на мястото
Описание
1 0,00 N42 10.992
E22 37.254
Продължете от последната точка на първия етап направо, към Профилакториума, за който има и табели. Следвайте асфалтирания път до края му. Има поне два големи черни пътя, които се отклоняват надясно, пропуснете ги.
2 1,65
 
Достигате Профилакториума. Асфалтът свършва. Оттук като цяло трябва да следвате жълтата маркировка, но тя минава по стръмния път през вр.Чуката (леко вдясно). Засега я оставете и продължете по равния черен път направо, който подсича върха отляво (изток).
3 1,73
 
Наляво и надолу тръгва черен път, пропуснете го.
4 2,30 - 2,35 N42 10.435
E22 38.162
Наляво се отклонява голям черен път, вие продължене надясно.
5 3,56 - 3,65
Пътят ви се съединява с другия, който минава през върха и идва отдясно. Появява се и жълтата маркировка. Продължете надолу.
6 3,70 N42 09.808
E22 38.373
Наляво се отклонява хубав черен път, надясно също има един, но по-невзрачен. Вие продължете по средния път направо.
7 5,50 - 5,55
 
Отляво идва черен път, продължете направо и надолу.
8 5,65
 
Пътят се раздвоява, следвайте лявата му част, тя е по-хубавата.
9 5,78
 
Пътят прави ляв завой на 180 градуса. Надясно от завоя се отклоняват два черни пътя - единият е по-занемарен и е равен, другият тръгва от самия край на завоя стръмно надолу - следвайте него.
10 5,92
 
Отляво идва черен път, прави обратен завой и продължава пак наляво. Вие карайте по пътя направо. Ще достигнете кът за почивка с чешма, маси и пейки, там продължавате наляво и надолу, има и табели.
11 7,35
 
Наляво и надясно има по един черен път, вие карайте направо.
12 7,83
 
Още пътища идват от двете посоки (ляво и дясно). Продължете направо и надолу.
13 8,21
 
Пътят се раздвоява, следвайте дясната част.
14 8,45
 
Пътят прави ляв завой на 180 градуса, надясно се отклонява друг път, пропуснете го.
15 8,85
 
Този път серпентината е надясно, а отляво идва черен път.
16 9,87 N42 08.080
E22 40.723
Достигате местността "Предела". Пресичате голям черен път (предназначен и за леки автомобили) и продължавате стръмно нагоре (и наляво) по черен път, следвайки жълтата маркировка.
17 10,93
 
Отдясно идва черен път, продължете направо и нагоре.
18 11,28
 
Отдясно идва черен път, продължете направо и нагоре.
19 12,24
 
Наляво се отклонява занемарен черен път, продължете надясно и нагоре.
20 12,40 - 12,50 N42 08.894
E22 41.876
Излизате от гората и достигате кръстовище с няколко черни пътя. Продължете по стръмния път наляво, изкачващ се по склона на връх Белток. Може да се наложи да бутате. След като достигнете върха, пригответе се за дълго и шеметно спускане чак до Кюстендил, което ще бъде прекъсвано от съвсем кратки изкачвания тук-там.
21 13,63
 
Наляво има черен път - пропуснете го.
22 13,85
 
Пътят завива наляво, надясно се отклонява друг, пропуснете го.
23 14,07
 
Отдясно идва черен път, пропуснете го.
24 15,05
 
Отдясно идва черен път, пропуснете го.
25 15,75
 
Пътят се раздвоява, следвайте лявата част.
26 16,68 N42 10.702
E22 42.017
Пътят се раздвоява. Карайте по десния път, който е равен, ако тръгнете по левия, ще слезете в долината, а не трябва.
27 17,08
 
Пътят се разделя, следвайте лявата част (направо).
28 18,51
 
Пътят се раздвоява, продължете направо (дясната част).
29 20,43
 
Пътят се раздвоява, дръжте дясно.
30 22,48
 
Пътят се раздвоява и отново сте надясно.
31 22,93
 
Отдясно идва черен път, пропуснете го и продължете направо.
32 25,20
 
Надясно има черен път, вие продължете надолу и леко вляво, тук пътят е доста изровен, карайте с повишено внимание.
33 25,50
 
Излизате на друг голям черен път - продължете по него надясно и надолу.
34 25,61
 
Отляво идва черен път, продължете направо.
35 25,73
 
Наляво има черен път, продължете направо. Пътят започва да се спуска стръмно, правейки серпентини по склона. Завоите са страхотни!
36 27,47
 
Пътят се разтроява, като най-широк и хубав е десният ръкав - продължете по него стръмно надолу.
37 28,13
 
Излизате на друг черен път - продължете надясно и надолу между градини с овошки.
38 28,38
 
Отдясно и отляво идват по един черен път, дръжте главния път направо.
39 28,93 N42 15.938
E22 42.928
Излизате на асфалтов път в покрайнините на село Слокощица - тръгнете по него надясно.
40 29,50
 
Т-образно кръстовище, тръгнете наляво, за да влезете в село Слокощица.
41 30,28
 
Достигате кръстовище на основни улици в селото. Продължете направо, за да излезете в посока Кюстендил. След последните къщи следва изкачване, после спускане и вече сте в града.
42 31,60 N42 16.740
E22 42.275
Достигате кръстопът, отляво има сравнително голям магазин. Продължете направо, ако трябва питайте, за да се ориентирате как да стигнете до главната улица. После карайте по нея наляво към центъра на града.
43 33,28 N42 16.716
E22 41.283
Достигате Съдебната палата и платения паркинг.