Лакатник

Изходна точка: с.Гара Лакатник
Дължина:
 12,00км. Денивелация: 450м.

Разстояние (км)
GPS координати
Скица на мястото
Описание
1 0,00 N43 05.304
E23 23.101
Тръгнете по главния път в посока Мездра (т.е. посоката, обратна на София).
2 0,50
Достигате кръстопът. Надясно през реката е отбивката за селата Гара Лакатник и Лакатник. Наляво се отклонява стръмен път нагоре към Миланово и Вършец - тръгнете по него. Той се вие на серпентини по склона, това е основното изкачване.
3 6,92 N43 06.468
E23 23.456
Наляво се отбива асфалтов път към една махала на с.Миланово, тръгнете по него. Първо слиза надолу, после отново се изкачва нагоре и при 7,77км влизате в махалата. Минете по главната улица (само тя е ясфалтирана) и продължете по асфалтирания път през поляните, който след къщите тръгва надолу.
4 8,75
Наляво и нагоре се отбива черен път. Тръгнете по него.
Внимание! Ако желаете, продължете по асфалта надясно, така няма никаква опасност да се заблудите, тъй като той води до паметника. Описаният тук вариант просто осигурява няколкостотин метра повече по пресечен терен. Ако следвате асфалта, внимавайте със скоростта, защото има много остри серпентини.
5 9,15
Черният път прави няколко завоя и излиза на широка поляна, където едва се забелязва в тревата. Насочете се към десния долен край на поляната, където има затревен черен път надясно.
6 9,42
След малко излизате отново на асфалта - тръгнете по него надолу. Внимавайте със скоростта, защото има много остра серпентина.
7 9,83 N43 05.451
E23 23.094
Достигате паметника, който е чудесно място за почивка и разкрива страхотни гледки към околността. Паркингът, от който тръгнахте, се намира точно под вас, няколкостотин метра по-надолу.
Пътеката продължава надясно през борова горичка. Има и синя маркировка, но е поставена нарядко. В началото е равна, но скоро ще срещнете първата серпентина, след което препятствията започват да се срещат все по-често. На някои места се отклоняват малки пътечки към странични обекти - пропускайте ги, вашата пътека е главната и върви все надолу.
8 10,53
При една серпентина отдясно идва пътека, която може и да не забележите. Така или иначе посоката е наляво, следва един от най-трудните участъци.
9 11,06 N43 05.257
E23 22.712
Достигате заслон, където пътеката се разделя. Продължете по тази наляво, в обратна посока на досегашната. Следват някои от най-страшните участъци, минаващи през отвесните скали.
Пътеката надясно е по-лесна - изберете нея, ако дотук ви е било много трудно.
10 11,62
Пътеката се разделя. Лявата част отива до една пещера, можете да се отбиете, ако желаете. Дясната пътека продължава надолу, правейки серпентини по склона - това е вашия път.
11 11,92
Пътеката излиза на шосето София-Мездра.
12 12,00
Паркингът е на стотина метра от края на пътеката.