Бов - Лакатник - х.Тръстеная - Бов

Изходна точка: гара Бов
Дължина:
29,70км Денивелация: 880м

Забележка: Описанието на маршрута не е толкова подробно, както обикновено - дадени са само тези разклони, на които бихте могли да се объркате, а не всички налични по пътя. Така че ще трябва да проявите и малко интуиция на места.

Разсто-яние (км)
GPS координати
Скица на мястото
Описание
1 0,00 N43 01.320
E23 21.112
Тръгнете на изток, т.е. нагоре по главната улица на с.Гара Бов. Началото е стръмно и до с.Бов ще е все така.
2 1,45 N43 01.478
E23 21.232
Пътят се разклонява, карайте надясно и нагоре.
3 5,80 N43 01.919
E23 22.574
Вече сте в с.Бов. Стигате място, където отдясно на пътя има чешма, а наляво улица нагоре. Карайте по нея. Като вършат къщите продължава като тесен асфалтов път и стига до една странична махала, близо до която се вижда военно поделение (пътят води до него)
4 8,45 N43 02.855
E23 22.654
Вече сте в махалата, вижда се военното поделение, пътят завива наляво и нодолу към него, вие продължете направо по черен път между дворовете.
5 8,55 N43 02.883
E23 22.710
Тук черният път се разделя на три - следвайте средната му част, която е хоризонтална и леко камениста, с коловози. Този път води до с.Лакатник - карайте все направо, без да се отклонявате наляво или надясно по други пътища.
6 11,30 N43 03.154
E23 24.512
Влизате "скоростно" в с.Лакатник, близо до площада. Огледайте се за червена маркировка и карайте по нея (надясно). След малко улицата и къщите свършват и започва много стръмно изкачване по нещо средно между пътека и черен път.
7 11,75 N43 03.011
E23 24.713
Скоро излизате на широк черен път с настилка от трошени камъни - той води до х.Тръстеная. Тръгнете по него наляво. Пропускайте преките пътеки и пътища, дори да имат маркировка или колчета. Пътят е с приятен лек наклон.
8 16,20 N43 02.394
E23 25.923
Наляво се отклонява друг черен път, вие продължете направо.
9 17,10 N43 01.940
E23 26.010
Тук вече трябва да се отклоните наляво към хижата, има и табели.
10 17,65 N43 02.001
E23 26.287
Стигате до х.Тръстеная. След като си отдъхнете, продължете по черния път, обикалящ оградените малинови насаждения, който излиза в горния им край, при второто езеро. Продължете покрай него до разклона от долната скица.
11 19,00- 19,10 N43 01.680
E23 25.944
Много сложно кръстовище. Като начало, тръгнете надясно и ще излезете на чакълестия път, от който се отклонихте за хижата.
12 19,10 N43 01.685
E23 25.867
Пресечете чакълестия път и тръгнете по черния път наляво и надолу.
13 19,65 N43 01.545
E23 25.500
Излизате на друг голям черен път с настилка тип макадам (трошен камък). По него надясно и леко надолу.
14 19,85 N43 01.528
E23 25.364
Отляво идва черен път - продължете направо. Ту е равно, ту е надолу, понякога има и леки изкачвания.
15 22,15 N43 01.764
E23 24.037
Стигате място, от което се виждат няколко къщи долу вляво. Тръгнете по пътя към тях, почти в обратна посока. Минавате покрай къщите, пресичате малко поточе и продължавате надолу, следвайки основния черен път (ако видите други, пропускайте ги). На едно място той започва да прави серпентини и стига до една схлупена къщурка.
16 24,45 N43 00.775
E23 24.193
Тази къщурка е Вазовата къща. Оттук надолу следва пътека, която слиза по терасовидната поляна край къщата и тръгва надясно (посока запад). За момент може да я изгубите от поглед, когато минавате през поляна с овошки, но в края й пак ще намерите пътеката. Карайте внимателно надолу.
17 25,30 N43 00.630
E23 23.912
Пътеката излиза на черен път, вървящ покрай р.Трескавец. Карайте по този път надясно и надолу, все по течението на реката. Ще излезете в с.Гара Бов при първата серпентина на главната улица - оттам вече знаете пътя до центъра.
18 29,70 N43 01.327
E23 21.116
Стигате до центъра на Гара Бов.