Панчарево – Ловната хижа

Изходна точка: с.Герман, паркинга при стената на яз.Панчарево
Дължина:
15,00км.
Денивелация: 350м.

 

Разсто-яние (км) Скица на мястото Описание на мястото
1 0,00
Застанете на изхода на паркинга, с лице към язовира. Тръгнете по асфалтирания път вляво от езерото, той се движи по склона, на 10-15м над брега. На места вместо асфалт има песъкливо-чакълеста настилка. Карайте все по него докато подминете ВЕЦ „Кокаляне”.
2 3,37
Главният път завива надясно по мост над р.Искър. Вие тръгнете наляво и нагоре, в обратна посока, по асфалтирана улица, която след малко става черен път.
3 3,47

Надясно се отклоняват пътища към близките къщи, подминете ги и карайте направо, след малко пътят прави завой надясно. Очакват ви още доста серпентини.

4 3,77
Пътека пресича пътя ви, продължете направо по него.
5 3,95
Пътят се разделя на две – карайте надясно и нагоре.
6 4,29
Наляво има пътека, която върви напряко, пропуснете я и карайте по пътя.
7 7,57 - 7,59
Излизате на друг черен път – продължете по него наляво и нагоре.
8 7,65 - 7,67

Пак срещате черен път и отново сте наляво, почти в обратна посока.

9 8,26

Надясно тръгва силно занемарен черен път, по който едва ли ще ви хрумне да карате.

10 8,87
Пътят се разделя, продължете направо към хижата.
11 8,93
Стигате Ловната хижа. Пътеката тръгва вдясно от нея (гледано от посоката, от която идвате или като застанете с лице към входа й). Чешмата също е вдясно, но под и зад хижата. Продължете по пътеката.
12 9,10
Излизате на нещо средно между пътека и черен път. Карайте по него наляво и надолу, след малко вече е само пътека.
13 11,03
След шеметно спускане излизате на черен път. Пресечете го и продължете още малко по пътеката. След малко тя излиза на черния път, по който започнахте изкачването. Продължете надолу по него.
14 11,63
Излизате на асфалтовия път близо до ВЕЦ „Кокаляне” – обратно по него към паркинга при стената.
15 15,00
Стигате отново паркинга при стената, който е и крайна точка на маршрута.