Панчарево

Изходна точка: с.Герман, паркинга при стената на яз.Панчарево Дължина: 7,12км. Денивелация: 140м.

 

Разсто-яние (км) Скица на мястото Описание на мястото
1 0,00
Застанете на изхода на паркинга, с лице към язовира. Тръгнете по асфалтирания път вляво от езерото, той се движи по склона, на 10-15м над брега. На места вместо асфалт има песъкливо-чакълеста настилка. Карайте все по него.
2 3,14
Стигате чешма вдясно от пътя. Вижда се и ВЕЦ "Кокаляне". Точно срещу чешмата тръгва пътека наляво в гората. Започва изкачването.
3 5,17
Пътеката излиза при сграда на "Кремиковци" и се превръща в черен път. Точно под сградата наляво тръгва пътека, която в началото е едва забележима в тревата - гледайте внимателно и ще я намерите.
4 5,28
Пътеката завива надясно. Наляво има нещо като стръмна пътечка надолу, пропуснете я. карайте внимателно, не липсват изненади!
5 6,42
Пресичате друга пътека, малко по-голяма от вашата. Продължете направо. Ще пресечете малка рекичка.
6 6,49
След рекичката пътеката се изкачва рязко нагоре и се влива в широка алея. Продължете по алеята надолу.
7 7,12
Излизате на паркинга при язовира.